Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Svetsprodukter

Svets

Vi på Svetsmaskinservice erbjuder allt inom svets och tillbehör och mycket mer. Vi erbjuder tillsatsmaterial för alla material och till alla svetsmetoder. Vi erbjuder tillsatsmaterial från ESAB, Elga, NST, Kobelco m.fl. Svetsmaskinservice är din kompletta svetspartner och vi erbjuder kvalitativa, innovativa produkter med högsta kvalitet från ledande tillverkare i Europa.

Vi på Svetsmaskinservice lagerhåller svetsar och reservdelar till ESAB, Kemppi, Migatronic, EWM och Erfi mfl. Vi har möjlighet att utföra förebyggande underhåll, service och reparera de flesta fabrikaten på markanden. Vi har ett brett utbud av MMA-svets, MIG-svets, MAG-svets och TIG-svets på lager för omgående leverans.

Vid behov har vi möjlighet att erbjuda uthyrning av svetsmaskiner för såväl små som stora projekt. I vår hyrespark finns ett stort utbud av MMA, TIG och Mig/Mag-svetsar för alla tänkbara projekt.

Vi erbjuder

slangpaket och svetspistoler som passar till de flesta fabrikaten från Binzel, Kemppi, ESAB m.fl. Både luftkylda och vätskekylda slangpaket till både MIG/MAG och TIG-svetsar. Vi på Svetsmaskinservice lagerför slitdelar som passar till flera olika fabrikat. Vi lagerför kontaktrör, gaskåpa, trådledare mm. till MIG/MAG-svetspistoler och spännhylsa, spännhuv, gaslins, gaskåpa etc. till stora -och lilla Linde som passar de flesta fabrikaten.

 

Vi har möjlighet att tillsammans med våra leverantörer inom automatiserad svetsning och robotintegration erbjuda teknisk expertis när du vill öka din produktivitet och ha en repetitiv svetsning av hög kvalitet. Tillsammans skapar vi automatiserade lösningar som tar din svetsproduktion till en ökad nivå.

Vi lagerför återledare, svetsledare, skarvkabel och tillbehör till dina befintliga svetskablar i flertalet olika längder.

 

Tillsammans med Fumex och Kemper kan vi erbjuda ett brett utbud av rökutsug för att ta hand om skadlig rök som bildas vid svetsning. Vi erbjuder portabla lösningar som är perfekt för den tillfälliga arbetsplatsen och för den fasta arbetsplatsen. Den portabla lösningen innehåller ett filter som filtrerar luften som uppstår vid svetsning. Vid en fast installation fångas svetsröken upp genom en utsugsarm i kombination med en fläkt eller för fleranvändarstationer som använder kanaler anslutna till ett centralt utsug- och filtersystem. Den fasta installationen för utsug av svetsrök är konstruerad för kontinuerlig användning och är lämplig för höga nivåer av rök och damm som svetsrök.

 

Olika typer av svets

MMA-svetsning är en svetsmetod som är mindre känslig mot väderomständigheter än exempelvis Tig- och Mig/Mag-svetsning. Vid svetsning med en MMA svets används svetspinnar som är anpassade till grundmaterialet som skall svetsas. Kvaliteten och hållfastigheten i svetselektroden måste kontrolleras och överensstämma med arbetsstycket. Diametern som anges på förpackningen avser diametern på kärntråden. Svetspinnarna eller svetselektroderna är belagda med flussmedel som bildar ett skydd mot att luft skall nå smältan. Den smälta slaggen flyter upp till toppen av smältbadet, där den skyddar svetsgodset från luften under stelningen. Det finns flera hundratals skilda elektroder att välja mellan. Elektroderna innehåller legeringsämnen för att öka hållbarheten, styrkan och segheten hos svetsen.

 

MMA-svetsning är inte lika väderkänslig svetsmetod som exempelvis MIG/MAG- och TIG-svetsning eftersom ingen gas behövs och underlättar att ha med sig för arbete utomhus.

Vi på Svetsmaskinservice erbjuder ett brett sortiment av svets från flera kända fabrikat som Kemppi, ESAB, EWM, Migatronic m.fl. Vi erbjuder försäljning av svetsmaskiner från branschens ledande tillverkare med innovativa maskiner av hög kvalitet. Vi har möjlighet att reparera och utföra service på MMA-svetsar av de flesta fabrikaten. Vi erbjuder uthyrning och har möjligheten att hyra ut MMA-svetsar för att tillgodose just Era behov.  

 

Med skyddet integrerat i svetspinnen behövs inget externt gasskydd i form av gasflaska vilket gör detta till en svetsmetod som är lätt att ta med sig ut vid arbete på site. För att tända ljusbågen behöver änden strykas mot arbetsstycket för att tända ljusbågen.

Dagens mindre MMA-svetsar med inverterteknologin bidrar till att rörligheten ökar eftersom de inte väger så mycket och är lätta att bära med sig. MMA-svetsar eller ”Pinnsvetsar” som de också kallas kan anslutas till elverk och underlätta åtkomsten till arbetsstycket.

Efter att svetselektroden är förbrukad behövs slaggen från svetsfogen avlägsnas och rengöras med exempelvis en stålborste och/eller en slagghacka. Även om metoden är långsammare med tanke på just slaggborttagning och elektrodbyten så är det mest användbara svetsmetoden och är fördelaktig i områden med begränsad åtkomst.

 

Vid Mig/Mag-svetsning matas svetstråden fram genom en trådledare inuti slangpaketet. När svetstråden når arbetsstycket skapas en ljusbåge som smälter ihop svetstråden och grundmaterialet.

Skillnaden mellan Mig- och Mag-svetsmetoderna är vilken typ av skyddsgas som används och det beror också på vilken typ av metall som skall svetsas. Skyddsgasen påverkar flera faktorer såsom materialöverföring, svetsens form och inträngning samt svetshastighet. Det är därför av största vikt att välja rätt skyddsgas till sin applikation.

MIG (Metal Inert Gas) använder en inert skyddsgas som inte är aktiv i svetsprocessen, exempelvis vid svetsning i aluminium. MAG (Metal Active Gas) är däremot gasen aktiv i svetsprocessen och innehåller koldioxid eller syrgas som används vid svetsning i exempelvis i kolstål. Olegerade stål kan även svetsas med ren koldioxid.

Det är viktigt med rätt val av skyddsgas men och viktigt att intställningen av gasflödet är korrerkt. Skulle gasflödet vara för lågt orkar det inte tränga undan luften ordentligt. Om flödet är för högt finns det risk att det blir turbulens och att luft sugs med in i ljusbågen.

 

Användningsområdet för Mig/Mag-svetsar är brett. Metoden används nästan överallt i svetsindustrin. Mig/Mag-svetsning används idag den tunga och medeltunga industrin som exempelvis stålkonstruktioner, skeppsbyggnad, underhåll, reparationer mm. Eftersom metoden har en otrolig bredd så används den även den mycket flitigt inom tunnplåtsindustrin, exempelvis bilindustrin. Mig/Mag-svetsning är också en populär metod för privatperson som vill svetsa på hobbynivå.

En komplett svets för Mig/Mag-svetsning består av strömkälla, matarverk, svetspistol, kylenhet, återledare (jordkabel). Beroende på verksamhet och behov kan svetsarna utrustas olika. I den tunga industrin vid långa bågtider uppstår hög värme och svetspistolen behöver då kylas ner. Vid dessa applikationer används en kylenehet som normalt är sammankopplat med strömkällan, matarverk och slangpaketet. Kylmedlet cirkulerar genom mellanledaren till slangpaketet och sedan tillbaka till kylenheten. De svetspistoler som inte är i behov av vätskekylning använder skyddsgasen som kylmedel.

Vi på Svetsmaskinservice tillhandahåller MIG/MAG-svetsar från de ledande tillverkarna, tillbehör och reservdelar till flertalet fabrikat på marknaden. Vi guidar och hjälper er i valet av svets oavsett om det är för den tunga industrin eller för privat bruk.

 

Vid TIG-svetsning uppstår en koncentrerad ljusbåge mellan en wolframelektrod och arbetsstycket. Ljusbågen tänds normalt med HF, en högfrekvent spänning som joniserar argongasen i gapet mellan elektrod och arbetsstycke och tänder ljusbågen. TIG-svetsning står för Tungsten Inert Gas och har fått sitt namn från engelskans benämning på volfram som elektroden är elektrodens material. TIG-svetsning är en smältsvetsmetod och Inert syftar till att gasen är inaktiv och inte deltar i svetsprocessen utan endast skyddar svetsen mot luft.

Skyddsgasen som används är vanligen argon och den skyddar både wolframelektroden i TIG-brännare och smältbadet från oxidering. TIG-svetsning ger en hög svetskvalitet med rent svtetsgods och en god utjämnhet. Tillämpas när utseendet och kvalitet är viktigt och används ofta där kvalitetskraven är höga.

TIG-svetsning genomförs med antingen likström eller växelström. Likström minuspol används för alla metaller, som inte bildar svårsmält oxid. Metaller som bildar svårsmält oxid, som t ex aluminium och magnesium, svetsas med växelström, vars positiva del ger en god oxiduppbrytande effekt.

Till skillnad från MIG/MAG-svetsning tillsätts tillsatsmaterialet manuellt i smältbadet och inte genom svetspistolen som vid MIG/MAG-svetsning. Det går även att sammanfoga arbetsstycken genom att smälta ihop fogen.

TIG-svetsning är lämplig svetsmetod vid svetsning av tunn plåt och mindre vanligt material som exempelvis Titan. TIG-svetsning används i första hand för svetsning i rostfritt och andra höglegerade stål samt för svetsning av icke järnmetaller som exempelvis aluminium, inconel, monel eller kopparlegeringar. De TIG-svetsmetoder som finns är puls, AC (växelström) och DC (likström). Denna svetsmetod lämpar sig för så väl manuell som mekaniserad svetsning. Vid svetsning med TIG består utrustningen av strömkälla, TIG-brännare, återledare och gas.

Vid TIG-svetsning i grövre material används TIG-svetsning ofta för bottensträngar för att säkerställa en felfri rotsträng. För efterföljande svetssträngar används mer produktiva svetsmetoder och tillsatsmaterial som MIG/MAG-svetsning, pulverbågsvetsning eller manuell bågsvetsning. TIG kan användas för alla svetslägen. Metoden kan tillämpas manuellt eller i mekaniserad form.

Vi på Svetsmaskinservice lagerför TIG-svetsar från flera olika leverantörer. Vi samarbetar med de främsta tillverkarna av svets som har hög kvalitet och innovation i fokus och med lång erfarenhet svets.

 

Varumärken inom svets

ESAB är en av världens ledande tillverkare av utrustning och tillsatsmaterial för svetsning och skärning. ESAB har fler än 10 000 medarbetare, är etablerade i nästan hela världen och har tillverkningsanläggningar på fyra kontinenter.

Varumärket ESAB är synonymt med expertis i världsklass inom följande områden:

 

  • Manuell svetsnings- och skärningsutrustning
  • Tillsatsmaterial
  • Svetsautomatisering
  • Skärautomatisering

 

År 1904 utvecklade företagets grundare Oscar Kjellberg världens första belagda svetselektrod. Han grundlade samtidigt ett företag vars innovationer och kompromisslösa standarder har kommit att skriva en stor del av svetsningens historia. Under mer än ett århundrade har ESAB drivits av en vilja att ständigt förbättra befintliga lösningar och samtidigt finna helt nya lösningar. Detta har gjort ESAB till en av världens ledande aktörer inom svetsning och avancerad skärning.

Mer än ett århundrade har passerat sedan ESAB grundades och idag servar de hela världen med svets. Koncernen är organiserad i fem geografiska regioner: Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien-Stillahavsområdet och Indien.

Visionen är att vara den främsta globala leverantören av innovativa svets- och skärlösningar för all svetsindustri.

 

I över 70 år har Kemppis drivkraft varit att lösa kundernas utmaningar inom svetsning. Ledstjärnan är att deras produkter ska vara lätta att använda och tillförlitliga.

Kemppis design fokuserar på att utveckla bågens stabilitet och svetsegenskaperna, samt förbättra svetskänslan för de enskilda svetsarna.

Kemppi's svetsmaskiner tillverkas i deras produktionsanläggning i Lahti, Finland. Tillverkningen av kretskort för svetsutrustningarna sker i deras elektronikfabrik, som är en av de största elektronikfabrikerna i Finland. Närheten till F&U möjliggör en flexibel och snabb hantering och viktigast av allt, en produktion av svetsutrustningar av högsta kvalitet.

Gång på gång har dem och tekniska innovationer format den globala svetsindustrin till det den är idag. Därför är Kemppi ett av de ledande konstruktionsföretag inom bågsvetsindustri och design av bågsvetsutrustning.

Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och lokala experter i över 60 länder via deras globala partnernätverk.

Kemppi – Designed for welders

 

Migatronic har mer än 40 års erfarenhet av att producera svetsmaskiner av hög kvalitet. Deras svetsmaskiner tillför mervärde till kunderna genom att öka effektivitet, spara energi, förbättra konkurrenskraften och göra svetsning enklare. De anser att tekniken är till för människan och inte tvärtom.

Migatronic utvecklar, tillverkar och säljer svetsmaskiner och svetslösningar världen över. Med sitt stora nätverk av återförsäljare exporterar de till över 40 länder.

 

 

Migatronics huvudkontor och vår huvudsakliga produktionsenhet ligger i Fjerritslev i norra Danmark. De har försäljningsfilialer i tio länder i Europa och försäljnings- och produktionsenheter i Indien och Kina.

I deras utvecklingsavdelning arbetar de hela tiden på att minska energiförbrukningen, minska gasförbrukningen, förbättra svetskvaliteten samtidigt som det tillförs mindre värme och förbättra användarvänligheten.

Migatronics målsättning är att göra svetsning enkelt.

 

EWM är en av de ledande tillverkarna av svetsmaskiner på marknaden. Deras mål är att vara först och bäst när det kommer till teknik, kvalitet och kundnytta. Intern forskning och utveckling (FoU) och praktisk kunskap är grunden för de tekniska framgångarna som är förknippad med varumärket EWM.

För EWM betyder kvalitet att sträva efter svetsperfektion. Som totalleverantör tar de på sig ansvaret för hela svetsprocessen.

Deras kvalitetskrav kräver att varje svetsmaskin, varje svetsbrännare och allt som har EWMs logga är av högsta kvalitet och livslängd. EWMs mål är att göra svetsprocesser ännu mer ekonomiska, säkrare och mer hållbara.

Eftersom de är så säkra på deras kvalitet utlovar de: 3 års garanti på svetsmaskiner, 5 års garanti på transformatorer och likriktare, utan begränsning när det gäller antalet drifttimmar.

Högkvalificerade ingenjörer utvecklar EWMs teknik och metoder i deras teknikcentrum i Mündersbach i Tyskland. Alla avgörande komponenter i deras maskiner har tillverkats och utvecklats av EWM. Därmed har de full kontroll över tillverkningsprocessen.

-” Kunskap är det mest kraftfulla verktyget. Det är därför vi lägger så stor kraft på att vara ett centrum för inte bara teknik, utan också kunskap om bågsvetsning – för våra kunder och anställda.

 

Svetstillbehör

Vi har ett utvalt utbud av svets och tillbehör samt verktyg för att förenkla uppgiften för svetsaren. Hos oss kan ni handla svetsmått, flänsvinkel, svetsvinkel, svetstänger, ritsband och mycket mer.

Det är viktigt med rätt och hela svetskablar för att utnyttja svetsmaskinsens hela kapacitet. Vi har därför en mängd olika svetskablar i olika dimensioner och längder på lager. Spelar ingen roll om du skall köpa svetsledare, pinnkabel, återledare, jordkabel eller skarvkabel, vi har det på mesta på lager! Behöver du exempelvis komplettera din befintliga svetskabel med en Myking, återledarklämma eller kopplingar kan du köpa även det av oss. Kontrollera dina kablar med jämna mellanrum för att säkerställa att du får ut max av din svets vid varje svetstillfälle.

Har du en befintlig utrustning som behöver förses med slitdelar är vi rätt leverantör för dig! Vi har kontaktrör, munstycken, trådledare, gasspridare till mig-svets som passar till flertalet olika fabrikat av svetsar. Vi har även ett stort utbud av volframelektroder, gaskåpa, spännhylsa mm. i olika dimensioner till lilla och stora linde m.fl.

 

Vi har matarhjul, reservdelar, trådledare och andra maskintillbehör till Kemppi, ESAB, EWM och Migatronic m.fl. Det är viktigt att ha rätt slitdelar för att för att säkerställa problemfri trådmatning samt exakta start- och stopegenskaper. För att svetsen skall fungera tillförlitligt behöver slitdelar bytas regelbundet. Det finns olika typer av matarhjul och dessa lämpar för olika material, V-spår för stål och rostfritt, U-spår för svetsning i aluminium och V-spår räfflade för svetsning med rörtråd.

Vi lagerför och kan erbjuda reservdelar till flertalet olika svetsfabrikat, Erfi, ESAB, EWM, Kemppi, Migatronic m.fl. Hos oss kan ni handla vattenpump, euro-koppling, matarhjul, matarmotor och matarenhet för matning av svetstråd, dioder, magnetventiler för svetsgas, adapter för svetstråd och mycket mer. Vi har det din svets behöver.

 

För att underlätta för dig som svetsare erbjuder vi en rad olika varianter av svetsmagneter och fixeringsdon som svetstillbehör. Magneterna fungerar som en tredje hand som håller materialet på plats och underlättar arbetet och finns i olika utföranden och med olika vinklar.

För att underlätta för dig som svetsare har vi möjlighet att erbjuda vagnar och kärror med plats för gasflaska. Vi har svetskärror som är anpassade för specifika modeller och tillverkare men även universalvagnar som passar de flesta svetsar.

För att underlätta fixeringen av svetsgodset har vi ett brett utbud av svetstänger. Vi på Svetsmaskinservice har flertalet olika modeller svetstänger på lager. Allt från Svets-, spets-, mutter-, stryp- och kedjetänger.

För att underlätta för dig som svetsare när du exempelvis är ute på site kan vi erbjuda svetstält och svetsparaply. Vi har även pistolhållare för MIG/MIG- och TIG-pistoler som håller din svetsbrännare på plats när den inte används och passar de flesta typer på marknaden. För att underlätta om du skall flytta på exempelvis en plåt eller ett rör kan en lyftmagnet underlätta svetsarbetet. Vi har lyftmagneter i olika utföranden, bl.a. för 250-, 500- och 1000 kg.

 

Ett svetsmått är ett verktyg för att mäta A-mått på exempelvis kärlsvetsar och katetmått samt råghöjd. Finns även för mätning av plana sömmar och svetsar i hörn samt v-sömvinkel i 60-, 70-, 80- och 90 grader. Finns både som analoga och digitala svetsmått.

Tillsammans med Fumex och Kemper kan vi erbjuda ett brett utbud av svetsrökutsug för industrimiljö. Fumex och Kemper har punktutsug som passar allt mellan det mindre svetsbås till det optimala punktusuget för riktigt tuffa miljöer. Fumex och Kemper erbjuder även portabla filterlösningar för den mobila svetsare i olika storlekar där behovet av hög avskiljningsgrad är viktigt.

Med maskiner från Cougartron får du en kombination av värme, el och kemi för att uppnå ett överlägset resultat för att rengöra rostfritt stål och aluminium. Funkar utmärkt att rengöra Tig -och Mig-svetsar. Vi har även möjlighet att erbjuda traditionell Betpasta för rengöring av rostfritt stål.

 

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan