Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Svetselektroder - Så väljer du rätt!

Att välja rätt svetselektroder är avgörande för att uppnå starka och hållbara svetsförband. Här går vi igenom allt du behöver veta om svetselektroder, deras funktion, olika typer, användningsområden och tips för att välja rätt elektroder för dina svetsprojekt.

 

 

 

Vad är svetselektroder?

Svetselektroder, även kända som svetsstavar, är föremål som används i svetsprocesser för att skapa en elektrisk båge mellan elektroden och arbetsstycket. Den elektriska bågen genererar värme, vilket smälter både elektroden och arbetsmaterialet, vilket skapar en svetsfog.

 

 

 

 

Svetselektroder vid MMA-svetsning

Vid MMA-svetsning används belagda elektroder som är speciellt utformade för att fungera som en strömförande kärna och som också ger en beläggning som skyddar svetsfogen från atmosfäriska föroreningar och ger önskade svetsegenskaper.

 

Det finns många olika typer av belagda elektroder och valet beror på materialet som ska svetsas, svetsningspositionen, svetsströmmen och andra faktorer. Här är några vanliga typer av belagda elektroder för MMA-svetsning:

 

 

Rutilelektroder:

Dessa elektroder är täckta med ett skikt av rutilliknande material och är vanligtvis lättare att använda än basiska elektroder. De ger en stabil båge och producerar minimala sprut.

Rutilelektroder är bland de mest populära elektrodtyperna inom svetsning på grund av deras mångsidighet och användarvänlighet. Den rutilliknande beläggningen på elektroden är sammansatt av olika material, inklusive järnoxider, titandioxid och kiseloxid. Denna unika sammansättning ger elektroden karakteristiska egenskaper och fördelar.

 

 

Fördelar med rutilelektroder:

En av de största fördelarna med rutilelektroder är deras förmåga att producera en stabil svetsbåge, vilket gör dem idealiska för både erfarna svetsare och nybörjare. Den stabila bågen resulterar i jämn svetsning och minskar risken för svetsfel, vilket är särskilt värdefullt vid svetsning av tunnare material eller i trånga utrymmen där precision är viktigt.

Dessutom är rutilelektroder kända för att generera minimala sprut under svetsprocessen. Sprut, som är små metallpartiklar som kan stänka upp på omgivande ytor, är en vanlig utmaning vid svetsning. Genom att minska mängden sprut som genereras minskar rutilelektroderna risken för skador på närliggande komponenter eller arbetsområden, vilket ökar effektiviteten och säkerheten under svetsprocessen.

En annan fördel med rutilelektroder är deras förmåga att fungera väl med olika strömstyrkor och svetspositioner. Detta gör dem till ett mångsidigt val för en rad olika svetsapplikationer och arbetsförhållanden. Oavsett om du arbetar med vertikal svetsning, horisontell svetsning eller svetsning under-upp, kan rutilelektroder ge pålitliga resultat och en jämn svetsfog.

 

 

Basiska elektroder:

Dessa elektroder har en beläggning baserad på kalciumkarbonat och kalciumfluorid, vilket ger en stabil båge och låg halter av vätgas i svetsfogen. Basiska elektroder används ofta för svetsning av stål med hög hållfasthet. Basiska elektroder har samtidigt bättre mekaniska värden än en rutila elektroder.

 

Fördelar med basiska elektroder:

En av de främsta fördelarna med basiska elektroder är deras förmåga att producera en stabil båge även under krävande svetsförhållanden. Den stabila bågen är avgörande för att upprätthålla kontroll över svetsprocessen och för att undvika svetsfel såsom instabila svetsfogar eller sprut. Detta gör att även basiska elektroder (likt rutilelektroder) är ett pålitligt val för svetsning av material med höga krav på precision och kvalitet.

En annan viktig fördel med basiska elektroder är deras förmåga att minimera halterna av vätgas i svetsfogen. Vätgas är en vanlig orsak till svetsfel såsom kall sprickbildning och vätesprödhet, vilket kan leda till försämrad hållfasthet och kvalitet på svetsfogen.

Basiska elektroder är särskilt lämpliga för svetsning av stål med hög hållfasthet, såsom konstruktionsstål och höghållfast stål. Deras förmåga att producera svetsfogar med hög hållfasthet och minimala defekter gör dem till ett populärt val inom industrin för tillverkning av tunga maskiner, fordonskomponenter och strukturella stålkonstruktioner.

 

 

Cellulosabaserade elektroder:

Dessa elektroder har en beläggning som innehåller cellulosa, vilket genererar mycket gaser under svetsprocessen och resulterar i djup penetrering och snabb svetsning. De används vanligtvis i vertikala och övre horisontella svetspositioner.

 

Cellulosabaserade elektroder är en speciell typ av svetselektroder som skiljer sig från andra elektroder genom sin unika beläggning som innehåller cellulosa. Denna cellulosa bryts ned under svetsprocessen och genererar en stor mängd gaser, främst kolmonoxid och vätgas. Det är denna gasbildning som ger cellulosaelektroder deras karakteristiska egenskaper och fördelar.

 

 

Fördelar med cellulosabaserade elektroder:

En av de främsta fördelarna med cellulosabaserade elektroder är deras förmåga att ge djup penetrering vid svetsning. Gaserna som genereras under svetsprocessen skapar en stark konvektionsström som pressar smältan djupt in i svetsfogen. Detta resulterar i en svetsfog med utmärkt penetrering, vilket är särskilt fördelaktigt vid svetsning av tjockare material eller vid krävande svetspositioner.

 

Här hittar du tillsatsmaterial för MMA-svetsning.

 

Svetselektroder vid TIG-svetsning

Vid TIG-svetsning (tungstengassvetsning) används vanligtvis en icke-belagd wolframelektrod som inte genererar några gaser eller beläggningar under svetsprocessen. Wolframelektroden fungerar som en elektrod för att generera en båge mellan den och arbetsstycket.

Wolframelektroden är väl lämpad för TIG-svetsning på grund av den höga smältpunkten och den goda termiska ledningsförmågan, vilket gör den motståndskraftig mot överhettning och ger en stabil båge under svetsprocessen.

Det är viktigt att notera att i TIG-svetsning används ingen beläggning på elektroden, eftersom den primära funktionen är att fungera som en strömledare och inte att smälta eller bidra till svetsfogen. Därför används wolframelektroder i TIG-svetsning för att upprätthålla en ren och exakt svetsfog.

Det finns flera olika typer av wolframelektroder som används inom TIG-svetsning och valet av elektrod beror på specifika svetsningsapplikationer och krav. Här är några vanliga typer av wolframelektroder:

 

 

Ren wolfram (WP):

Ren wolframlektrod är tillverkad av 99,5% ren wolframmetall och är den vanligaste typen av elektrod för TIG-svetsning. Den används för svetsning av exempelvis kolstål, rostfritt stål, aluminium och kopparlegeringar. Ren wolfram har utmärkt termisk ledningsförmåga och smälter vid höga temperaturer, vilket gör den lämplig för höga svetsströmmar och krävande svetsningsapplikationer.

 

Thoriumlegerade wolframelektroder (WT20):

Thoriumlegerade wolframelektroder innehåller en liten mängd thoriumoxid (vanligtvis 1-2%) i wolframmetallen. Thoriumlegerade elektroder har utmärkta start- och återtändningsegenskaper samt en stabil båge under svetsning. De används ofta för svetsning av rostfritt stål, nickelbaserade legeringar och titan. Det är viktigt att hantera och avfallshantera dessa elektroder på ett ansvarsfullt sätt eftersom thorium är ett radioaktivt material.

 

Ceriumlegerade wolframelektroder:

Ceriumlegerade elektroder innehåller en liten mängd ceriumoxid i wolframmetallen. Dessa elektroder har utmärkta startegenskaper och en stabil båge under svetsning. Ceriumlegerade elektroder används vanligtvis för svetsning av rostfritt stål, aluminium och magnesiumlegeringar.

 

Här hittar du tillsatsmaterial för TIG-svetsning.

 

Svetselektroder vid MIG/MAG-svetsning

Vid MIG/MAG-svetsning (Metallbågsvetsning med inaktiv eller aktiv gas) används ingen belagd elektrod som i MMA-svetsning. Istället används en kontinuerligt matad tråd som fungerar som både elektrod och tillsatsmaterial. Typen av trådelektrod som används beror på det material som ska svetsas, svetspositionen, svetströmmen och andra faktorer. Här är några vanliga typer av trådelektroder som används vid MIG/MAG-svetsning:

 

Solidtråd:

Den vanligaste typen av trådelektrod för MIG/MAG-svetsning är solidtråd (även kallad massivtråd). Denna tråd består av en kontinuerlig tråd av en specifik metall, vanligtvis kolstål, rostfritt stål eller aluminium. Solidtråden matas genom svetspistolen och smälter i svetsbågen för att skapa svetsfogen. För olika material krävs olika typer av gaser för att skydda svetsfogen, t.ex. argon, koldioxid eller en blandning av båda.

 

Rörtråd:

En annan typ av trådelektrod som används i MIG/MAG-svetsning är rörtråd (även kallad fluxkärntråd. Denna typ av tråd har en inre kärna av flux (svetspulver) som skapar en skyddande atmosfär runt svetsfogen när den smälter. Rörtrådar kan användas utan extern gas, vilket gör dem mer lämpliga för utomhussvetsning eller i situationer där det är svårt att använda gasflaskor.

 

Här hittar du tillsatsmaterial för MIG/MAG-svetsning.

 

Tips för att välja rätt svetselektroder

Att välja rätt svetselektroder är viktigt för att uppnå önskad svetskvalitet och effektivitet. Här är några tips för att välja rätt svetselektroder:

 

 

Vilken typ av svetsprocess:

Ta hänsyn till vilken svetsprocess som kommer att användas. Olika svetsprocesser, såsom MMA, TIG eller MIG/MAG, kräver olika typer av elektroder eller tillsatstråd. Var noga med att välja elektroder som är kompatibla med den valda svetsprocessen.

 

Vilken typ av material:

Välj elektroder som är lämpliga för det material du ska svetsa, till exempel rostfritt stål, kolstål eller aluminium.

 

Elektroddiameter:

Anpassa elektroddiametern till tjockleken på det material du ska svetsa. Generellt sett används större diameter för tjockare material.

 

Strömstyrka och svetsposition:

Justera strömstyrkan och välj elektroder som är lämpliga för den svetsposition du arbetar i (horisontell, vertikal, över huvudet).

 

 

Slutord:

Att välja rätt svetselektroder är avgörande för att uppnå kvalitativa svetsförband. Genom att ta hänsyn till svetsmetod, material, beläggning och svetsposition får du rätt svetselektrod baserat på dina behov. Med rätt kunskap och utrustning kan du utföra svetsning med precision och kvalitet.

Vet du inte vad du ska välja? Kontakta oss!

 

 

 

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan