Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Personligt skydd och svetsvisir

Svetsvisir

De vanligaste ögonskadorna som orsakas av ultraviolett och infraröd strålning är brännskador på näthinnan och strålningsskador på hornhinnan. Dessa skador av högintensivt ljus kan förhindras om lämpligt skydd bärs och används på rätt sätt.

Svetsvisir ska alltid användas för att skydda ansikte och ögonen mot strålning och svetsloppor, även om man utformat svetsplatsen och lokalen på ett bra sätt. Det är viktigt att skyddsutrustningen är personligt utprovad så att den passar bra och är anpassad för just din arbetssituation.

 

 

Andningsskydd

Alla svetsångor innehåller gas och/eller partiklar och rekommendationen är att alltid använda ett andningsskydd anpassat för just din arbetssituation. Föroreningstypen bestäms delvis av vilket material du svetsar, hur det är ytbehandlat eller rengjort och även av vilken typ av svetselektrod som används. Kontakta skyddsansvarig för att identifiera föroreningarnas nivåer och jämföra dem med nationella säkerhetsstandarder. Gränserna för arbetsexponering anges i de nationella säkerhetskraven. Det finns flera modeller och fabrikat att välja mellan beroende på vilka andra behov du har. Ytterligare information finns under kategorin Skyddsutrustning om andningsskydd för svetsning.

 

 

Metod

Exponering

Effekter eller sjukdomar

Svetsning

 

 

Gassvetsning

Kvävedioxid i trånga utrymmen

 

Kolmonoxid

Lundödem

 

Kvävning

Metallbågssvetsning

 

 

-Rostfritt stål

Sexvärt krom

Astma

Lungcancer

Påverkan på spermier

-Manganhaltigt stål

Mangan

Påverkan nervsystemet

-Låglegerat stål (järn)

Bl a järnoxid

Luftvägsbesvär

Hjärtsjukdom

Gasbågssvetsning

 

 

-MIG, MAG och TIG

Argon i trånga utrymmen

Kvävning

-MIG i aluminium

Ozon Aluminium

Luftvägsbesvär

Påverkan på nervsystemet

-MIG, MAG, i låglegerat stål (järn)

Bl a järnoxid

Luftvägsbesvär

Hjärtsjukdom

 

 

 

Belagda material

 

 

-Blymålat stål

Bly

Påverkan på nervsystemet, reproduktionen och foster

-Epoximålat stål

Irriterande ämnen

Luftvägsbesvär och astma

-Galvaniserat stål

Zink

Feber, muskelvärk

-Polyuretanmålat stål

Diisocyanater

Astma

-Stål målat med epoxiesterbaserad klorpolymerlack

Saltsyra och irriterande ämnen

Luftvägsbesvär och astma

-Okända färger

Termisk sönderdelning till många irriterande ämnen

Luftvägsbesvär

 

 

 

Lödning

 

 

-Mjuklödning

Kolofonium

Kaliumaluminiumtetrafuorid

Astma

Astma

- Hårdlödning med gaslåga

Kadmium

Lungödem och annan lungskada

Källa: Arbetsmiljöverket Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning ISSN 1650-3171 Rapport 2013:5.

 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/halsoeffekter-av-gaser-och-partiklar-vid-svetsning-kunskapssammanstallningar-rap-2013-5.pdf

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan