Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

Allmänt

 

All slang och kabel säljs per meter och allt tillsatsmaterial säljs per kilo.
Övriga artiklar säljs per styck, se förpackningsstorlek på respektive artikel för att se vilket antal varje förpackning innehåller.

Bandsågsblad tillverkas efter er beställning. Beställningsvaror som den här är kundanpassade och kan ej returneras.

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer GDPR. När du, som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Läs mer om vår Integritetspolicy längre ner på sidan.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

 

Beställning

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

 

Betalning

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller.

Vi erbjuder betalning via tredje part (Riverty Sweden AB via Nets). Nets erbjuder fakturering till privatpersoner och företag. Villkor och eventuella avgifter framgår i kassan i samband med slutförandet av köp och val av betalmetod.

Privatkunder kan få 50 000kr i kredit. Företagskunder kan få 30 000kr i kredit.

Nets erbjuder delbetalning för privatpersoner. Ansökan om delbetalning görs i kassan i samband med köp och du får besked direkt om din ansökan beviljats och ditt köp hanteras direkt. Skulle din ansökan mot förmodan inte bli beviljad, kan du välja mellan alternativa betalsätt.

Vi har som mål att skicka så snart som möjligt såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är längre.

 

Leverans

Normal leveranstid för lagerförda produkter är ca 1-3 dagar. För adresser i norra delen av Sverige, i glesbygd eller till adresser som kräver exempelvis transport med färja kan leveranstiden påverkas och blir något längre.

Vi är inte ansvariga för leveranstiden när försändelsen övergått till transportbolaget. Skulle försening eventuellt uppstå ber vi dig kontakta oss.

Fraktfri leverans vid köp över 700 kr. inkl. moms. Eller enligt avtal. Vid beställning av ”Farligt gods-artiklar” kan ytterligare fraktkostnader tillkomma.

I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, om inte annat anges.

 

Ej uthämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

 

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt” nedan.

 

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för eventuella merkostnader.

 

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt för:

  • vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel,
  • vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits,
  • ljud- eller bildupptagning samt datorprogram med bruten försegling/teknisk plombering,
  • parfym och liknande som öppnats, vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
  • lösnummer av en tidning eller tidskrift (men du har ångerrätt om du beställt en prenumeration).

Du får kontrollera en vara på samma sätt som i en fysisk butik men om varan har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken för varans värdeminskning.

För att kunna fastställa en varas egenskaper eller funktion måste du i vissa fall bryta förpackningen, som i så fall ska öppnas så varsamt som möjligt och återsändas tillsammans med varan. Observera att du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

 

Observera också att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna.

Returer skickas till:

 

Svetsmaskinservice Wesslander AB

Aröds Industriväg 16, 417 05 Göteborg

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman, med avdrag för returfrakt att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.

Tjänster: Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen.

 

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

 

Garantier

Du har full garanti på samtliga produkter du köper enligt gällande lagstiftning. Vissa produkter har dessutom förlängd garanti. För att erhålla förlängd garanti behöver man registrera produkten hos tillverkaren för att aktivera denna förlängda garanti. Det kan ex. handla om att registrera maskinnummer och försäljningsdatum hos tillverkaren.

 

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

 

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

 

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

 

Integritetspolicy

Personuppgifter

Svetsmaskinservice AB värnar om sina kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Svetsmaskinservice målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Svetsmaskinservice AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Svetsmaskinservice AB, 556070-7142, Aröds Industriväg 16 417 05 Göteborg, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Lagring av personuppgifter

Svetsmaskinservice AB lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund.

 

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, till exempel namn, post- samt eventuell leveransadress, personnummer, e-post, IP-adress och mobilnummer. Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och eventuella returer. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

 

Hur använder vi dina uppgifter?

Uppgifterna kan även användas för identifikation, kundundersökningar, direktmarknadsföring, nyhetsbrev eller statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post, sms eller per post för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta.

 

Lagringstid

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Svetsmaskinservice AB sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Registrerar du dig inte som kund kommer vi inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att utifrån krav i lag eller för att fullgöra Svetsmaskinservice AB åtagande gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

 

Vilka rättigheter har du?

Du har, när som helst, kostnadsfritt en gång om året, rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig, underskriven av dig och skickas till oss på den adress som anges nedan. För att kunna hitta dina personuppgifter i vår databas behöver vi namn, personnr, adress och telefonnummer. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Svetsmaskinservice AB strävar efter att ha korrekta och uppdaterade uppgifter. Om tidigare lämnad information du lämnat till Svetsmaskinservice AB förändrats, t.ex. e-postadress eller namn eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen skicka e-post med uppgifterna du vill ändra till Svetsmaskinservice AB. Du har rätt att när som helst få dina uppgifter uppdaterad, rättad eller raderad.

Svetsmaskinservice AB, 556070-7142, Aröds Industriväg 16 417 05 Göteborg, Sverige

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter.

 

Hur skyddar vi din personliga information?

Svetsmaskinservice AB vidtar de organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller att obehöriga personer kommer åt dem.

 

Länkar

Om du länkas till en annan webbplats får du läsa den personuppgiftspolicyn som gäller för just den sidan. Svetsmaskinservice AB tar inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

 

 

 

Vid eventuella frågor kring hantering av personuppgifter kontaktar du Svetsmaskinservice AB.

info@svetsmaskinservice.se

Tel: 031-52 44 66

Svetsmaskinservice AB

Aröds Industriväg 16, 417 05 Göteborg

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan